قرعه کشی عظیم

اسامی برندگان

میثم داوودی امیر ارسلان دستان زند پور بذرگر
محمد کبیر محمدرضا محمدیان محمود مجدی
جوادملکی حمزه خاراباف جواد خطایی
محسن نورکزایی بهزاد چناری سید علی موسوی
رضا همراهان علی رضائی محمد سلطانی
انور حاجی خوش سجاد کدیور پور ایمان آراسته
رضانجفی محمد رضا خانی حسن احمدی
عماد خاطری محمدجعفری
طراحی و پشتیبانی توسط گروه هنری تبلیغاتی کج آرت ©